ayrılmaz

adj. inseparable, fast, indissoluble
* * *
1. inherent 2. inseparable 3. integral

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • ayrılmaz — sif. 1. Heç vaxt bir birindən ayrılmayan, çox yaxın, həmişə bir yerdə olan. Ayrılmaz dostlar. Ayrılmaz bacılar. Ayrılmaz yoldaşlar. – Dünəndən ayrılmaz, bu günə bağlı; Sabaha can atan təşnə bir insan! Şəhriyar. Bəlkə də bir simli iki sazıq biz;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • et tırnaktan ayrılmaz — yakın hısımlar arasındaki bağ kolay kolay kopmaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • atribut — <lat.> 1. Fəlsəfədə: hadisənin ayrılmaz, daimi, zəruri əlaməti, xassəsi. Hərəkət materiyanın ayrılmaz atributudur. Bəziləri hətta təfəkkürü materiyanın atributu adlandırmışlar. 2. Qrammatikada: təyin (cümlə üzvü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • et — is. 1) İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka Bu koyunda hiç et yok, pek zayıf. 2) Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi Bu, kurumuş pastırma renginde bir et parçası idi. H. Taner 3) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • keçeleşmek — nsz 1) Telleri birbirinin içine girip karışarak ayrılmaz olmak 2) Deri pürüzlü duruma gelmek, keçe gibi olmak 3) mec. Vücudun bir yeri uyuşup duyarlığı azalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Müslüman — is., öz., din b., Ar. muslim + Far. ān 1) İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim 2) din b., hlk. Dine bağlı, dindar 3) mec. Doğru, haktan ayrılmaz kimse Birleşik Sözler Müslüman adam Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller Müslüman mahallesinde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Müslüman adam — is. Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hak yemeyen adam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dizi (veya dizinin) dibinden ayrılmamak — yanından hiç gitmemek, ayrılmamak Bir nişanlısı var ki hiçbir iş görmez, evden dışarı çıkmaz, kızın dizi dibinden ayrılmaz. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • lâyetecezza — (A.) [ اﺰﺠﺘیﻻ ] parçalanmaz, ayrılmaz …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • məlzum — ə. 1) ayrılmaz, bölünməz; 2) şərikli, ortaqlı; 3) bir şey və ya iş üçün cavabdeh; məsul …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • üzvi — ə. 1) bədən üzvlərinə aid olan; 2) nəbatat və heyvanata aid olan; canlı orqanık; 3) ayrılmaz, ayrılmayan, çox sıx …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.